100 rokov atletiky v Trnave 1910 - 2010

Autor: Miroslav Hazucha Vydavateľ: AŠK Slávia Trnava
Rok vydania: 2010 Kategória: Atletika

Obsah

Sto rokov predstavuje jedinečnú príležitosť pripomenúť si práve tak dlho aktívnych vyznávačov kráľovnej športu v Trnave. Toto starobylé mesto sa môže pýšiť vo svojej takmer osemstoročnej histórií obdivuhodnými tradíciami vo viacerých oblastiach života. K takým tradíciám v najstaršom slovenskom meste patrí i telesná výchova a šport. Hoci v modernej podobe a organizovaných formách v športových kluboch sa konštituovali športové odvetvia až po vzniku Československa, základy telovýchovných tradícií v Trnave siahajú oveľa hlbšie do minulosti. Na takých základoch vyrástli i pozoruhodné výsledky v atletike. Preto storočnica atletiky v Trnave je príležitosťou prezentovať obdivuhodné úsilie a výsledky generácií.

100 rokov atletiky v Trnave 1910 - 2010