50 rokov Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Autor: František Seman a kolektív Vydavateľ: Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Rok vydania: 2010 Kategória: Vysokoškolský šport

Obsah

Táto publikácia bola vydaná k 50. výročiu vzniku Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú spracoval kolektív autorov z jednotlivých pracovísk. Cieľom vydania tejto novej publikácie je prezentovať bohatú a úspešnú činnosť zainteresovaných ľudí a pracovísk, na ktorých vznikajú neoceniteľné hodnoty. Texty a obrázky v predkladanej publikácii majú za cieľ priblížiť čitateľovi pestrú a bohatú činnosť tejto fakulty tak na úseku pedagogickom, vedeckovýskumnom alebo spoločenskom.
50 rokov Fakulty telesnej výchovy a športu UK