50 rokov histórie Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita Komenského Bratislava

Autor: Miroslav Bobrík, František Seman Vydavateľ: TJ Slávia UK
Rok vydania: 2012 Kategória: Neuvedené

Obsah

Autori publikácie spracovali vývoj športového diania na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré viedlo až k založeniu TJ Slávia UK Bratislava, združujúcej dovedna 15 oddielov rôznych športov. Publikácia je doplnená o prehľad najúspešnejších trénerov a športovcov v rámci jednotlivých oddielov, spoločne s obrazovými prílohami, ktoré vhodne ilustrujú osobnosti a dianie v jednom z najväčších a najúspešnejších športových klubov na Slovensku.
50 rokov histórie Telovýchovnej jednoty Slávia Univerzita Komenského Bratislava