80 rokov slovenského hokeja

Autor: Milan Čupka, Ján Holko, Franišek Morvay, Maroš Náprstek, Ivan Niňaj Vydavateľ: Marketing-SZĽH
Rok vydania: 2009 Kategória: Ľadový hokej

Obsah

Unikátna publikácia o vývoji slovenského hokeja je prvou svojho druhu u nás. Od roku 1919 zaznamenáva rok po roku najvýznamnejšie postavy a udalosti, aj v kontexte so svetovým hokejom. Ukazuje, ako sa postupne rozširovalo a mohutnelo zázemie najpopulárnejšieho zimného kolektívneho športu u nás a ako sa hokej stal v slovenskom prostredí nespochybniteľným fenoménom.
80 rokov slovenského hokeja