90 rokov vysokoškolského športu na Slovensku

Autor: Miroslav Bobrík, František Seman a kolektív Vydavateľ: SAUŠ
Rok vydania: 2012 Kategória: Vysokoškolský šport

Obsah

Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti uplynutia 90 rokov od vzniku vysokoškolského športu na Slovensku. Cieľom vydania tejto novej publikácie nie je len aktualizácia a historiografické dopracovanie publikácie Dejiny univerzitného športu na Slovensku z roku 2005, od autorov Mikuláš Ortuatay a Miroslav Bobrík. Ambíciou autorov predloženej monografie je podať koncepčne nový, ucelený pohľad na vývoj vysokoškolského športu na Slovensku v kontexte so spoločenskými, politickými a športovými udalosťami doma i v zahraničí, ktoré ho determinovali. V predloženej publikácii je problematika vysokoškolského športu na Slovensku komplexne spracovaná podľa vývojových etáp a v závislosti od dostupnosti historických prameňov. Zámerom autorov je najmä podrobnejšie spracovanie histórie po vzniku Slovenskej republiky so zameraním na vznik samostatného občianskeho združenia Slovenskej asociácie univerzitného športu a zdokumentovanie účasti akademických športovcov na významných európskych a svetových podujatiach vysokoškolského športu, najmä na akademických majstrovstvách sveta a svetových univerziádach.
90 rokov vysokoškolského športu na Slovensku