Autorehabilitační sestava

Autor: Jana Kombercová a Marie Svobodová Vydavateľ: Fontána
Rok vydania: 2000 Kategória: Iné

Obsah

Táto kniha sa zaoberá správnym zaobchádzaním s vlastným telom a opisuje jeho pravidelné udržiavanie. Vhodným držaním tela, vyváženou stravou, dostatkom pohybu a odpočinku udržujeme organizmus v dobrej kondícií. Nájdete tu rôzne cvičenia, masáže, vhodný spôsob stravovania, akupresúru, autoterapiu chrbtice, biorytmy a podobne.
 

Autorehabilitační sestava