Československá golfová hřiště

Autor: J. C. Novák, P. Sedlák, L. Svoboda Vydavateľ: Golf Club Praha
Rok vydania: 2013 Kategória: golf

Obsah

Publikácia sa pútavou formou zaoberá históriou golfového športu na území bývalého Československa, pričom postupne prechádza „golfovými jamkami“ sedemnástich golfových ihrísk a v rámci nich aj jediným na Slovensku – v Piešťanoch. Autori sústreďujú pozornosť na vznik, vývoj golfu v danej lokalite spojený so samotnou golfovou plochou i s klubom. Udalosti i osobnosti sú oživované zaujímavosťami a perličkami. Publikácia je „prešpikovaná“ bohatými klasickými archívnymi materiálmi, ukážkami dobovej tlače či časťami zbierok a fotodokumentačným materiálom, na ktorom  sú zobrazované lokality, ihriská, členovia golfových klubov či účastníci turnajov a iných podujatí. Vo viacerých prípadoch mali autori k dispozícii iba fragmentárne informácie, ktoré, ako zdôrazňujú, je dôležité „aby naša golfová generácia mala znalosti o činnosti tých predchádzajúcich a pritom ich bude musieť prenášať na nasledujúce.“ Ide o to, aby „správy“ tých, ktorí sa podujali na spracovanie zaujímavej oblasti, boli čo najkomplexnejšie a pokiaľ možno objektívne.

Československá golfová hřiště