Dejiny horského lyžovania - skialpinizmus

Autor: Bohuslav Štofan Vydavateľ: I&B
Rok vydania: 2008 Kategória: Iné

Obsah

Publikácia si všíma vývoj lyžovania od najstarších historických období, zaoberá sa podstatnými faktormi, ktoré vplývali na postupný vývin lyží, miestami ich prapôvodu, ale aj prvotnými písomnými záznamami  o lyžiach a lyžovaní,  uplatnením lyží a snežníc v armáde, technickými náležitosťami, všeobecnou a konkrétnou lokalizáciou výskytu. Osobitnú pozornosť autor venuje priekopníkom slovenského lyžovania, domácim osobnostiam a organizáciám v chronologickej postupnosti. Špeciálnou časťou publikácie je pasáž zaoberajúca a ozrejmujúca horské lyžovanie a skialpinizmus so základnou charakteristikou. Tá je rozdelená na rekreačný skialpinizmus, pretekársky skialpinizmus, hrebeňové a kombinované horské prechody a extrémne a výškové lyžovanie. Celý text je vhodne obohatený primeranou názornou fotodokumentáciou.
Dejiny horského lyžovania - skialpinizmus