Doplňkový odpor v tréninku rychlostních schopností

Autor: Tomáš Malý, Josef Dovalil Vydavateľ: Mladá fronta
Rok vydania: 2016 Kategória: Športová príprava

Obsah

Ovplyvňovanie rýchlosti patrí k najťažším úlohám v rámci športového tréningu. Okrem iných problémov ide o vhodné vytvorenia silového základu rýchlostných schopností. Kľúčové sú v tomto smere dva momenty – aké cvičenia zvoliť a aký veľký odpor zvoliť. Týmto otázkam sa hlbšie venuje predkladaná publikácia. Zameriava sa na rýchlosť cyklickú a acyklickú (z komplexu rýchlostných schopností ponecháva text bokom rýchlosť reakčnú).
Doplňkový odpor v tréninku rychlostních schopností