Encyklopédia orientačných športov

Autor: Jozef Wallner a kolektív Vydavateľ: Ekonóm Bratislava
Rok vydania: 2012 Kategória: Orientačné športy

Obsah

Zorientovať sa v orientačných športoch na Slovensku pomôže aj širšej verejnosti publikácia, ktorá si všíma históriu a vývoj predovšetkým orientačného behu ako klasickej „zložky“ a jej disciplín, pričom autori členia chronológiu na obdobia, ktoré podstatným spôsobom formovali chod a fungovanie športu, rozhodujúce udalosti, osobnosti a domáce i medzinárodné štruktúry. To všetko v období od roku 1932 až podnes. Encyklopedická časť publikácie obsahuje bohaté faktografické údaje v abecednej hierarchii s charakteristickou terminológiou a cenná je výsledková časť s konkrétnymi udalosťami, menami a výsledkami podujatí orientačného behu, orientačnej cyklistiky a orientačného lyžovania, ako aj obrazová príloha.                                                                               
Encyklopédia orientačných športov