Jak dokonale zvládnout snowboarding

Autor: Lukáš Binter a kolektív Vydavateľ: Grada Publishing
Rok vydania: 2006 Kategória: Snowboarding

Obsah

Bohato fotograficky vybavená kniha, ktorú je možné nazvať aj ako abecedou snowboardingu. Je praktickým sprievodcom pre začiatočníkov a dobrým radcom pre pokročilých i zdatných. Popisuje techniku karvingových oblúkov, jednotlivé technické prvky sú zaznamenané v obrázkovej dokumentácií, ďalej opisuje vhodnú výstroj, informácie o montáži, zoradenie jednotlivých súčiastiek snowboardu a jeho pravidelnú údržbu.
Jak dokonale zvládnout snowboarding