Kniha futbalu - nová generácia cvičení a hier

Autor: Julián Kaničár, Zdeno Jurka, Miroslav Nemec Vydavateľ: Neuvedené
Rok vydania: 2010 Kategória: Futbal

Obsah

Publikácia predstavuje sériu tréningov, ktoré sú poskladané z cvičení a hier plných pohybu, hravých a súťažných foriem. Kniha je pokračovaním publikácie "Fubalový šlabikár". Je prvou knihou svojho druhu, v ktorej boli použité pricnípy "Teórie ťažiskových viet" v takom meradle. Herné cvičenia a hry sú vo vzájomnom plošnom pomere, sú kontinuálne, majú svoj rytmus, gradáciu v rozhodovacom procese správneho riešenia herných situácií, majú vysokú intenzitu, dynamiku a zosúladenie činnosti skupín.
Kniha futbalu - nová generácia cvičení a hier