Laktát v športovom tréningu

Autor: Viktor Bielik Vydavateľ: Sportdiag team, o. z.
Rok vydania: 2014 Kategória: Športová príprava

Obsah

1. Laktát v energetike svalovej bunky
2. Metodika merania laktátu
3. Metabolizmus laktátu počas telesnej práce
4. Metabolizmus laktátu po telesnom zaťažení

Laktát v športovom tréningu