Moderná gymnastika na Slovensku

Autor: Milena Švedová Vydavateľ: Bookman, s. r. o.
Rok vydania: 2013 Kategória: Moderná gymnastika

Obsah

OBSAH

1. Charakteristika a systém gymnastiky
2. Historický prehľad formovania jednotlivých gymnastických systémov
3. Vznik a etapy formovania modernej (umeleckej) gymnastiky v Československu
4. Moderná gymnastika v ére samostatného Slovenska
5. Koncepcia rozvoja modernej gymnastiky na Slovensku
Moderná gymnastika na Slovensku