Na ceste k modernej žene - kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku

Autor: Gabriela Dudeková a kol. Vydavateľ: VEDA
Rok vydania: 2011 Kategória: Iné

Obsah

Publikácia sa pokúša zistiť ako sa v jednotlivých obdobiach vývoja spoločnosti definovali mužská a ženská identita, aké rozličné sociálne pozície mali muži a ženy, ako ich vzájomné vzťahy podliehali zmenám v dôsledku politických a sociálno-ekonomických premien.  Autorky a autori monografie si kladú otázky, či existovali osobitné „ženské sféry“, a ak áno, tak v ktorých oblastiach života. Súčasťou publikácie je aj kapitola Ženy v športe – od diskriminácie po suverenitu autora Igora Machajdíka. 
Na ceste k modernej žene - kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku