Olympic Dreams: The Impact of Mega-Events on Local Politics

Autor: Matthew J. Burbank, Gregory D. Andranovich, Charles H. Heying Vydavateľ: Lynne Rienner Publishers
Rok vydania: 2001 Kategória: Olympizmus

Obsah

Čo motivuje mestá uchádzať sa a organizovať veľké podujatia ako sú olympijské hry? Aké sú dôsledky ich organizovania pre miestnych obyvateľov aj samosprávy? Skúmaním miestnej politickej scény v troch amerických mestách a olympijských hostiteľoch Los Angeles, Atlanta a Salt Lake City - publikácia ponúka pohľad na vyvýjajúcu sa politickú ekonómiu súčasných veľkých podujatí. Autori odhaľujú skutočnosť, že stratégia organizovania veľkých podujatí je najčastejšie iniciovaná koalíciou elít z verejného a súkromného sektora a upozorňujú na to, ako sú rozvojové programy miest účelovo oživované v súvislosti s organizovaním olympijských hier. Takisto ponúkajú pohľad na to, akým spôsobom tieto podujatia ovplyvňujú ekonomiku miest.
Olympic Dreams: The Impact of Mega-Events on Local Politics