Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin

Autor: František Seman Vydavateľ: SOV
Rok vydania: 2013 Kategória: Olympizmus

Obsah

Publikácia je určená ako pomôcka pre pedagógov a lektorov, predstavuje aj vhodný študijný materiál pre študentov stredných a vysokých škôl v rámci Programu olympijskej výchovy Slovenského olympijského výboru. Podáva obraz o pedagogickom pôsobení zakladateľa novodobého olympizmu, všíma si jeho činnosť v oblasti reformy výchovy vo Francúzsku, obnovenie olympijských hier, kde zohral kľúčovú úlohu a autor venuje pozornosť aj pôsobeniu Pierra de Coubertin po roku 1925, kedy už nebol „výkonnou“ súčasťou Medzinárodného olympijského výboru.
Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin