Poznej sám sebe

Autor: Marian Jelínek, Jiři Kuchař Vydavateľ: Eminent
Rok vydania: 2006 Kategória: Iné

Obsah

Vrcholový šport v dnešnej podobe znamená extrémne zaťaženie fyzického tela, ako aj ľudskej psyché. Pohľad športovca je však často obmedzený iba znalosťami z anatómie a fyziológie a väčšina súčasných trénerov pracuje prevažne v intenciách známeho a overeného. Sústreďujú sa predovšetkým na fyzické-bunkové telo a hľadajú najrôznejšie možnosti, ako posilniť bunky a zdokonaliť ich činnosť. Preto doteraz prevládajú technokratické spôsoby vedenia hráčov s akcentom na záťažový tréning a schopnosti.

Každý športovec – rovnako ako každý z nás – je predovšetkým neopakovateľnou individualitou. Sme ľudia s vlastnou psychikou, vedomím a duševným potenciálom. S ohľadom na výnimočné individuality v mnohých oblastiach si stále zreteľnejšie uvedomujeme, že k pochopeniu nie len špičkových športových výkonov s jednostranným prístupom už nevystačíme.

Aby sme naozaj mohli poznať ľudskú bytosť v jej celku, musíme si položiť niekoľko otázok: Kde sú hranice ľudských možností a kam až sa dajú posúvať? Existujú skryté sily, schopnosti, alebo energetický potenciál človeka? Ide o sily psychické, duchovné, alebo sa jedná o ovládanie doteraz neznámych energetických tokov, ktoré sú, alebo možno nie sú súčasťou nášho fyzického-bunkového tela? Alebo ide o špecifické prejavy inej, zatiaľ neznámej sily? Ak existujú skryté sily, schopnosti, alebo energetický potenciál, je možné ho trénovať? A môže ho využívať každý?

Táto kniha sa pokúša na mnohé z týchto otázok odpovedať. Využíva pritom nie len športových poznatkov a skúseností, ale tiež existenciu mimoriadnych fenoménov doložených v odboroch ako sú duchovná veda, psychológia, etnológia, parapsychológia, šamanizmus, hermetizmus a rad ďalších, ktoré sprevádzajú ľudstvo oveľa dlhšie než vrcholový šport, ako ho poznáme dnes.
 
Poznej sám sebe