Psychológia športu

Autor: Tomáš Gregor Vydavateľ: MAURO Slovakia
Rok vydania: 2013 Kategória: Psychológia

Obsah

1. Vzťah duše a tela
2. Pohyb, šport a výkon
3. Psychologická typológia športov
4. Biologické zdroje psychickej aktivity
5. História, predmet, ciele a metódy psychológie športu
6. Základné kategórie psychológie
7. Psychické procesy v športe
8. Psychológia osobnosti
9. Utváranie a efektivita športového družstva
10. Stres, záťaž, zaťaženie, záťažové situácie, namáhanie a úsilie
11. Únava
12. Bolesť
13. Špecifické stavy športovcov
14. Biorytmy, desynchronóza, kinetóza a bioklimatologické faktory
15. Agresia a gresivita v športe
16. Vedenie športovcov k športovému správaniu
17. Zásady budovania dôvery a sebadôvery športovcov
18. Konflikty v športe
19. Psychologické hľadiská výberu športových talentov
20. Psychodiagnostika v športe
21. Lateralita v športe
22. Stanovovanie cieľov
23. Motívy zanechávania športovej aktivity detí a mládeže
24. Ako pomôcť deťom a mládeži zotrvať a pokračovať v športovej aktivite
25. Psychická a psychologická príprava v športe
26. Modelovaný tréning
27. Stracj a hnev v športe
28. Ideomotorický tréning v športovej príprave
29. Aktuálne psychické stavy športovcov
30. Predštartové stavy a ich regulácia
31. Súťažné stavy
32. Posúťažné stavy a ich regulácia
33. úspech - neúspech, výhra - prehra
34. Psychické zlyhanie
35. Psychopatologické prajavy v športe
36. Znaky duševného zdravia
Psychológia športu