Rehabilitation of Sports Injuries: Scientific Basis

Autor: Walter R. Frontera Vydavateľ: IOC, Blackwell Publishing
Rok vydania: 2003 Kategória: Športová medicína

Obsah

Publikácia je 10. vydaním v uznávanej sérii encyklopédií športovej medicíny. Hlavným cieľom tohto vydania je poskytnúť autoritatívny a zároveň ľahko pochopitelný prehľad vedeckých princípov a praktických aspektov športovej rehablilitácie. Je zameraná pre multifunkčné tímy, ktoré sa starajú o rehabilitačný proces, teda pre lekárov, fyzioterapeutov, psychológov, odborníkov na výživu a trénerov.
Rehabilitation of Sports Injuries: Scientific Basis