Rowing Faster

Autor: Volker Nolte Vydavateľ: Human Kinetics
Rok vydania: 2005 Kategória: Veslovanie

Obsah

Táto kniha opisuje najmodernejšiu techniku trénovania, ktorá vás nasmeruje k úspechu. Pomôže vám zvýšiť rýchlosť a výkon na najvyššiu úroveň. Je podrobným sprievodcom a radcom pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov vo veslovaní.
Rowing Faster