Slovenský Olymp - Dvorana slávy nášho športu (sto portrétov 1896 - 2012)

Autor: Anton Zerer Vydavateľ: Play Fair
Rok vydania: 2013 Kategória: Iné

Obsah

Reprezentačná publikácia s výstižným podnázvom Dvorana slávy nášho športu (sto portrétov 1896 – 2012) je výkladnou skriňou osobností slovenského športu celého obdobia moderných dejín športu a jeho úspechov. Každý portrét obsahuje príbeh protagonistu, jeho cestu športovým životom spojenú s úspechmi i presný faktografický profil osobnosti. Text od renomovaného autora je podaný dynamicky a pútavo, čo čitateľ isto ocení rovnako, ako bohatý fotografický materiál. Veľmi cenné sú zároveň záverečné súhrnné informácie o významných udalostiach v rokoch 1896 až 2012, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili vývoj nášho športu a zanechali trvalé stopy v podobe úspechov a výnimočných situácií s účasťou našich športovcov na vrcholných fórach svetového športového diania.
Slovenský Olymp -  Dvorana slávy nášho športu (sto portrétov 1896 - 2012)