Sport, Culture and Society

Autor: Jerzy Kosiewicz Vydavateľ: Warsaw
Rok vydania: 2005 Kategória: Šport, kultúra a spoločnosť

Obsah

Táto kniha je venovaná na pamiatku 75 narodenín profesora Zbigniew Krawczyk, ktorý je výborný poľský mysliteľ, má mimoriadne zásluhy v oblasti sociológie i filozofie telesnej kultúry a športu.
Sport, Culture and Society