Športová príprava v zápasení

Autor: Miroslav Ďurech Vydavateľ: X print
Rok vydania: 2012 Kategória: Zápasenie

Obsah

Popredný slovenský odborník Miroslav Ďurech sa podujal spracovať komplexnú publikáciu o zápasení, ktorá svojím obsahovým zameraním predstavuje zápasenie ako šport, jeho vývoj a históriu a zároveň rozoberá problematiku športovej prípravy a tréningu. V záverečnej kapitole sa autor zameriava na zápasenie ako obejkt vedeckého výskumu.
Športová príprava v zápasení