Športové právo

Autor: Tomáš Gábriš Vydavateľ: Eurokódex
Rok vydania: 2011 Kategória: Iné

Obsah

Predkladaná monografia o športovom práve v Slovenskej republike je jedinou komplexnou monografiou pokrývajúcou túto problematiku v slovenských podmienkach. Rozsah výskumu vzťahu práva a športu v tejto práci siaha do európskeho, medzinárodného, ústavného, správneho, trestného, občianskeho, obchodného, pracovného, sociálnozabezpečovacieho a finančného práva až k interným normám športových organizácii pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Pokrýva teda všetky najdôležitejšie právne odvetvia a dokazuje skutočnosť, že športové právo je skutočne prierezovou právnou disciplínou.
Športové právo