Takí (sme) boli... Kapitoly z dejín bratislavského veslovania

Autor: Juraj Kollár a kolektív Vydavateľ: Lukpress
Rok vydania: 2013 Kategória: Veslovanie

Obsah

Spomienková publikácia plná fotografií zachytávajúca život bratislavských veslárov, ktorí svojím vzťahom k svojmu športu prekonávali všetky prekážky v skromných podmienkach, ale v atmosfére priateľstva, si všíma generácie rokov 1948 – 1989. Charakteristické prostredie lodí, vesiel a vody pripomínajú symptomatické fotografie vyvolávajúce príjemnú nostalgiu najmä u zainteresovaných protagonistov, ale nielen u nich. Názorné obrazové fluidum špľachotu vody čerenej veslami je doplnené stručnou faktografiou z histórie tohto športu v Bratislave od najstarších čias s vyzdvihnutím úspechov najúspešnejších jednotlivcov či posádok z hlavného mesta Slovenska v pôsobení na medzinárodnej i domácej scéne.
Takí (sme) boli... Kapitoly z dejín bratislavského veslovania