The Path to Athletic Power

Autor: Boyd Epley Vydavateľ: Human Kinetics
Rok vydania: 2004 Kategória: Športová príprava

Obsah

Táto publikácia nám poskytuje ucelený pohľad do vývoja moderných športov. Opisuje najlepší, najnovší, športový i kondičný program na svete. Krok za krokom vysvetľuje moderný tréningový plán v sezóne a aj mimo sezóny. Taktiež poukazuje na mnoho cvičení a programov pre dosiahnutie mimoriadnej sily a rýchlosti.

The Path to Athletic Power