Vodné pólo

Autor: František Jarušek a kolektív Vydavateľ: Artwell Creative
Rok vydania: 2008 Kategória: Iné

Obsah

Tento mnohojazyčný terminologický slovník má prispieť hráčom, trénerom, rozhodcom a delegátom vodného póla k prekonávaniu jazykových bariér. Odborné výrazy v slovníku sú v príslušnom jazyku usporiadané podľa abecedy a sú číslované. Toto číslo pre výraz je v každom jazyku to isté.
Vodné pólo