Základy ekonomie sportu

Autor: Vladimír Hobza, Jaroslav Rektořík a kolektív Vydavateľ: Ekopress
Rok vydania: 2006 Kategória: Ekonómia

Obsah

Publikácia prezentuje pohľad na telesnú kultúru, pohybovú reakciu a šport. Predstavuje vybrané základné ekonomické aspekty telesnej výchovy, športu a pohybovej reakcie z hľadiska inštitucionálneho, mikroekonomického, makroekonomického a z pohľadu verejnej ekonómie. Môže slúžiť ako veľmi kvalitná učebnica pre študentov vysokých škôl, fakúlt so zameraním na hospodársku politiku a správu, ekonomiku verejného sektora, telesnú kultúru a regionálny rozvoj. Taktiež je významným pomocníkom ekonómom a manažérom, pohybujúcim sa v oblasti športu, telovýchovy a cestovného ruchu v štátnom, samosprávnom i v súkromnom sektore.
Základy ekonomie sportu