Podporovaní športovci - Bežecké lyžovanie

Bieliková Monika

Bieliková Monika

Kategória podpory - D skupinová

Danielová Mária

Danielová Mária

Kategória podpory - D skupinová

Klementová Marianna

Klementová Marianna

Kategória podpory - D skupinová

Oravec Matúš

Oravec Matúš

Kategória podpory - D skupinová

Sivoková Kristína

Sivoková Kristína

Kategória podpory - D skupinová

Tilesch Denis

Tilesch Denis

Kategória podpory - D skupinová