Podporovaní športovci - Rýchlostná kanoistika

Cagáň Samuel

Cagáň Samuel

Kategória podpory - D skupinová

Holá Nina

Holá Nina

Kategória podpory - D skupinová

Horváth Emma

Horváth Emma

Kategória podpory - D skupinová

Pecsuková Katarína

Pecsuková Katarína

Kategória podpory - C

Pitelka Samuel

Pitelka Samuel

Kategória podpory - D

Seregiová Karolína

Seregiová Karolína

Kategória podpory - D

Vrecková Lívia

Vrecková Lívia

Kategória podpory - D skupinová