Podporovaní športovci - Plávanie

Daabousová Nada

Daabousová Nada

Kategória podpory - C

Hájková Karolína

Hájková Karolína

Kategória podpory - D

Labáthová Jana

Labáthová Jana

Kategória podpory - C

Mikušová Carmen

Mikušová Carmen

Kategória podpory - D

Nagy Richard

Nagy Richard

Kategória podpory - C

Podmaníková Andrea

Podmaníková Andrea

Kategória podpory - D

Púchly Tomáš

Púchly Tomáš

Kategória podpory - D

Šimovičová Lucia

Šimovičová Lucia

Kategória podpory - D

Štefánik Vladimír

Štefánik Vladimír

Kategória podpory - D

Tomanová Barbora

Tomanová Barbora

Kategória podpory - D