Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR: Zmena váhy domáceho záujmu a nové výberové konanie na riaditeľa NŠC

Bratislava 29.8.2020 (SOŠV)Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v závere augusta na svojom webovom sídle dve dôležité informácie, ktoré sa dotýkajú športu. V pripravovanej novele Zákona o športe chce zmeniť kritizovanú metodiku merania záujmu verejnosti. Hľadanie nástupcu Borisa Čavajdu v pozícii riaditeľa Národného športového centra bude pokračovať, keďže v prvom kole nesplnil podmienky rezortu žiaden z uchádzačov.
 

Metodika merania záujmu verejnosti o športy, ktorá je súčasťou vzorca na výpočet príspevku uznanému športu, je dlhodobo športovou obcou kritizovaná. Z analýzy ankety medzi národnými športovými zväzmi i diskusie na júnovom pracovnom stretnutí sa ministerstvo rozhodlo ponechať v pripravovanej novele Zákona o športe kritérium záujmu verejnosti naďalej vo vzorci na výpočet príspevkov, avšak navrhlo zmeniť váhu domáceho záujmu voči medzinárodnému zo 70:30 na 75:25. Podľa analýzy ministerstva školstva väčšina zväzov považuje meranie domáceho aj zahraničného záujmu za potrebný parameter výpočtu finančných prostriedkov a odporúčajú, aby domáci záujem bol meraný v rôznych obdobiach roka.

„Meranie medzinárodného záujmu o športy bude predmetom vedeckého výskumu, ktorý ministerstvo zadá formou verejnej súťaže o grant na jeseň 2020, výsledok merania musí byť známy do 31. augusta 2021. Meranie domáceho záujmu o športy bude ministerstvo vykonávať dvakrát ročne vždy s rozpätím šiestich mesiacov, pričom každý rok sa meranie domáceho záujmu posunie o jeden mesiac (po 6 rokoch bude meranie vykonané v každom mesiaci). Prvé meranie sa uskutoční na jar 2021. Do výpočtu bude vstupovať vždy domáci záujem zo všetkých uplynulých meraní v zostupnej váhe v čase a aktuálna hodnota medzinárodného záujmu o šport,“ uvádza ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

V predošlých dňoch vzbudilo záujem športovej verejnosti odvolanie Borisa Čavajdu z postu riaditeľa Národného športového centra. Slovenský olympijský a športový výbor i viacerí športovci s ním nesúhlasili. Do výberového konania na obsadenie postu sa prihlásili štyria uchádzači, v prvom kole žiaden z nich nesplnil podmienky rezortu. „Výberová komisia po vykonaní oboch častí konania – písomného testu a ústneho pohovoru 27. augusta 2020 jednoznačne konštatovala, že kritériám ministerstva nevyhovel žiadny z kandidátov,“ uvádza ministerstvo na svojom webe a avizuje, že v krátkom čase zverejní nové výberové konanie na danú pozíciu.