Antropometria

Inbody 230 - analyzátor ľudského tela

     


VÝSLEDKY ANALÝZY:
 • Telesná voda, telesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Odporučenie minimálnej kalorickej potreby (BMR)
 • Hodnotenie tukového a svalového tkaniva
 • Meranie v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť

Pomocou softwaru získate navyše nasledujúce výsledky:

 • Vnútrobunková voda, mimo bunková voda, proteíny, kostné/nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Edém, edém v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jednotlivcov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • História telesného zloženia (výsledky 10 testov)
 • Impedancia v jednotlivých telesných častiach stanovená každou frekvenciou zvlášť

VLASTNOSTI:

 • Rýchla analýza do 35 sekúnd
 • Jednoduchá obsluha, obrazovka a hlas. ovládanie
 • Správnu polohu vám pomôže zaujať tyčová ručná elektróda
 • Prehľadný lístok s výsledkami meraní podľa jednotlivých častí tela

Certifikát
Čo dokáže Inbody 230
Leták Inbody 230