Bankovanie

MUDr. Martin Somora, Národné športové centrum

Liečba predovšetkým odstraňovanie bolesti pomocou baniek je známa oddávna. V minulosti sa okrem sklenených baniek často používali aj iné duté predmety. Okrem ľudových liečiteľov bola metóda využívaná aj lekármi, u mnohých z nich patrila k základnej terapeutickej  výbave.

Za všetkých spomeniem aspoň Dr. Bernharda Aschnera, viedenského rodáka venujúceho sa experimentálnej chirurgii mozgu a mozgovej endokrinológii. Podarilo sa mu ako prvému operatívne odstrániť hypofýzu a vysvetliť podstatu jej činnosti.

Dr. Aschner oživil radu zabudnutých liečebných metód, medzi nimi aj terapiu bankami, pomocou ktorých liečil úspešne  konštitučné aj civilizačne  choroby, ktoré už aj  v minulosti predstavovali crux medicorum.

Sklenené banky sa  kladú predovšetkým na chrbát chorého. Chrbát predstavuje zrkadlo povrchových, ale aj vnútorných porúch, slúži nám ako diagnostické pracovné pole. Vyšetrujúci lekár, ktorý má prax, vie tieto prejavy nielen  správne interpretovať a diagnostikovať, ale používajúc oči a prsty erudovaného internistu, dokáže  liečiť mnohé ochorenia  už v štádiu vzniku.

Pri prehmataní chrbta zdravého človeka obyčajne nepozorujeme žiadne podstatnejšie zmeny, čo sa týka farby kože, jej teploty, napätia, vlhkosti, suchosti, gelóz, bolestivých alarmových (tzv.trigger bodov), zatvrdlín, výpadov tkaniva, pohybu oproti spodine, zhrubnutiu či šupinateniu kože.

U chorého človeka je situácia iná. Liečiteľ býva mimoriadne úspešný, pokiaľ navyše disponuje  základnými znalosťami z anatómie a ovláda  systém základných akupunkturických bodov  a dráh (meridiánov). Úspešná liečba má potom svoje prísne zákonitosti a efektívne kombinácie – pripomína šachy .

Bankovaním zasahujeme do regulácie prekrvenia (hyperemie), lokálnej úpravy  pH prostredia, pozitívne ovplyvňujeme tlak v tkanive, pomer medzi extra a intrabunkovou tekutinou (extravazáty), aktivujeme systém citokininov a hydrolytických enzýmov (monocytárny fagocytárny systém), pôsobíme na  receptory bolesti, a tiež na bioelektrické javy a impedanciu kože.

Tieto regulácie na viacerých  úrovniach ovplyvňujú autonómne  vegetatívne nervstvo. Miesta prikladania baniek sa často  nachádzajú v blízkosti paravertebrálnych ganglií a trunkus sympaticus. Významné je tiež ovplyvňovanie somatosenzitívnych a visceromotorických vodivých dráh.

Je dôležité si neustále uvedomovať, že na základe existencie viscerokutánnych reflexov (kožno-orgánových), neovplyvňujeme len lokálne miesto v blízkosti priloženej banky, teda len kožu, podkožie a spojivové tkanivo, ale aj príslušný orgán k uvedenému bodu, resp. dráhe.

Pokiaľ volíme techniku posúvania banky po koži, robíme masáž, dôležité je, aby sa zachoval aj počas pohybu podtlak v banke. Docielime to premastením kože kvalitným olejom, ktorý môže obsahovať aj účinné terapeutické látky. Banková masáž, môže byť v niektorých prípadoch, podobne ako tzv. tvrdá klasická masáž bolestivá, čo nič nemení na jej účinnosti.

Na obr.č.1 je celkový pohľad na športovkyňu, spôsob naloženia baniek. V prevažnej väčšine postupov uplatňujeme princíp lateralizácie, liečime chorú stranu, resp. miesto, pričom sa.

Môžeme jednorázovo zamerať na viacero bolestivých zón a liečiť ich súčasne. V danom prípade sa jedná o bolestivý pravý ramenný kĺb a bolesti v krížovej oblasti. Pacientka má ležať uvoľnene, relaxovať počas celej terapie, ktorá trvá približne 12 minút. Banky v oblasti pravého ramena sa nachádzajú v zóne tzv. ramenného trojuholníka. Prechádzajú tadiaľ dráhy (meridiány)  troch ohrievačov tenkého čreva a žlčníka, body ležiace na týchto dráhach využívame k liečbe.


Obr. č. 1

Banky na obr.č.1 sú naložené v krížovej oblasti, paravertebrálne,  jeden a pol  cunu (zhruba na šírku ukazováka a prostredníka) laterálne od stavcov L3, L5, S1.  Zhora nadol pôsobia na body - Senshu,  Dachangshu,  Guanyuanshu- t.j. na body číslo 23, 25 a 26 na dráhe močového mechúra. Okrem lumbaga, ischialgie a lokálnych bolestí chrbta pôsobia pozitívne aj na ďalšie vnútorné orgány.

Banka na pravej nohe, v oblasti podkolennej jamky, demonštruje princíp, že aj zo vzdialených bodov môžeme ovplyvniť iné bolestivé miesta, v tomto prípade bolesti chrbta. Vzdialená banka  pôsobí na bod Weizhong, t.j. štyridsiaty bod na dráhe močového mechúra.  Pozitívne ovplyvňuje   poškodenie mäkkých častí kolena a je navyše účinný aj  pri liečbe kožných chorôb.

Na obr.č.2 je detailný pohľad na banky v oblasti ramenného trojuholníka, v danom prípade sú využívané body BingfengJianliao,  teda bod č.12 na dráhe tenkého čreva a o bod č.14 na dráhe troch ohrievačov. Body ovplyvňujú poruchy hybnosti horných končatín, humeroscapulárnu periartritídu, kontraktúry svalov lopatky a ramena sprevádzané bolesťami.


Obr. č. 2

Na obr.č.3 je znázornené nakladanie banky do oblasti bodu Xueihai na úponovú časť m.vastus medialis. Jedná sa o bod č.10 na dráhe sleziny. Pôsobením na tento bod sa ovplyvňuje bolesť kolena a bedrového kĺbu, má imunostimulačný, antialergický a antipruriginozny účinok.


Obr. č. 3

Efektivitu liečby zvyšujeme prikladaním sklenenej banky na oblasť kolien zvrchu, viď.obr.č.4., do oblasti bodu  Liangqui, t.j. do bodu č.34 na dráhe žalúdka. Pôsobenie na tento bod  je indikované pri bolestiach kolien ,artritíde a narušenej hybnosti kolien.


Obr. č. 4

Obr.č.5  demonštruje spôsob liečby pri ktorom nevyužívame výlučne akupunkturické body.

U demonštrovaného športovca  došlo počas posilňovania k parciálnej ruptúre  strednej časti  trapézového svalu vľavo. Pri liečbe najskôr nakladáme banky na miesto poškodenia, na obrázku predstavuje dvojica najväčších baniek! Liečbu ďalej zefektívňujeme nakladaním baniek na vzdialenejšie miesta, využívajúc akupunkturické body, zosilňujúce celkový účinok. Jedná sa o bod č.14 na zadnej strednej dráhe (Dazhui) na obrázku v blízkosti retiazky a práve nakladanej banky do bodu č.21 na dráhe žlčníka (Jianjing).


Obr. č. 5

Špeciálne postupy  využívania sklenených baniek sa uplatňujú v procese regenerácie, resp. k príprave pacienta na manipulačnú liečbu.

Nie je ojedinelé ani využitie iba jedinej banky v pôsobení na tzv. majstrovské akupunkturické body s celkovým účinkom, resp. centralizačné, imunostimulačné, tonizačné, sedatívne a iné body.

Na obr.č.6 využívame pôsobenie  na bod č.36 na dráhe žalúdka (Zusanli). Ide o vynikajúci, všeobecne tonizačný a homeostatický bod, špeciálny  pre energetický deficit. Nachádza sa laterálne od dolného okraja drsnatiny holennej kosti vo vzdialenosti 1,5 cm distálnym smerom.


Obr. č. 6

Mimoriadne dôležitý je tiež  bod Dabao, viď. obr.7. Nachádza sa ako 21. bod na dráhe sleziny v prednej axilárnej čiare v siedmom medzirebrí. Podporuje celkovú harmonizáciu organizmu a má vplyv na dýchanie. Využíva sa často nielen v rámci regenerácie, ale aj na zvládnutie predštartových stavov.


Obr. č. 7

Ku kontraindikáciám bankovej terapie patria poruchy zrážania krvi, relatívnou kontraindikáciou sú hypotenzné stavy. Z vedľajších účinkov môže byť nežiadúci prechodný hematóm ako dočasný kozmetický defekt. Bankovanie predstavuje regulačnú liečbu, akceptujúcu biologické pochody organizmu. Dá sa vykonávať v teréne, na sústredeniach ako hlavná alebo doplnková liečba. Napriek zdanlivej nenáročnosti je vysoko efektívna a neustále sa rozvíjajúca o nové kombinačné postupy.

Foto: B. Čechvala

Dátum vydania: 2006