Bedeker OH Rio 2016: praktický sprievodca

Bratislava 25. 7. 2016 (SOV, Ľubomír Souček) - Slovenský olympijský výbor (SOV) vydal k augustovým Hrám XXXI. olympiády v Riu de Janeiro v tlačenej podobe bedeker Rio 2016. Ako hovorí jej podtitul, bedeker je určený predovšetkým pre členov slovenskej výpravy a ďalších akreditovaných účastníkov a návštevníkov OH zo Slovenska, ale veľa zaujímavých a užitočných informácií v ňom nájdu aj tí, ktorí sa do Ria nechystajú a olympijské hry budú sledovať len na diaľku z doma.

Bedeker Rio 2016, ktorého autorom je manažér mediálnej komunikácie SOV a tlačový atašé slovenskej výpravy v Riu Ľubomír Souček, je rozdelený do štyroch tematických častí. Prvá po predslove prezidenta SOV Františka Chmelára obsahuje základné informácie o Brazílii, jej športovej tradícii i o samotnom meste Rio de Janeiro.

Druhá časť, ktorá sa začína rozhovorom s vedúcim slovenskej výpravy Petrom Korčokom, obsahuje veľmi konkrétne informácie týkajúce sa bezprostredne OH 2016 – konkrétne: cesta Ria k OH, koncept hier a športoviská, olympijská dedina, prehľadný program OH 2016, prehľad našich akreditovaných zástupcov medzinárodných športových federácií aj médií, Slovenský dom v Riu a oblečenie slovenskej výpravy.

Tretia časť je nazvaná Čo je dobré vedieť a je určená predovšetkým pre členov slovenskej výpravy. Informácie o využívaní sociálnych a digitálnych médií, alebo zdravotného charakteru sú však užitočné pre každého návštevníka Ria.

Poslednú časť bedekra Rio 2016 tvorí faktografická príloha, v ktorej je uvedený stručný prehľad všetkých doterajších olympijských hier, prehľad olympijských medailistov zo Slovenska od Atén 1896 až po Londýn 2012, prehľad našich športovcov s najväčším počtom účastí na OH, stručný prehľad účasti výprav samostatnej Slovenskej republiky na OH 1996 – 2012 a napokon podrobný program OH v disciplínach slovenských športovcov – najprv po športoch, potom aj po jednotlivých dňoch.

Uvedená štruktúra robí z bedekra Rio 2016 praktického sprievodcu našinca olympijskými hrami v Riu a je ideálna na prečítanie počas dlhého letu do Brazílie.Bedeker Rio 2016 vo formáte PDF čítaj tu.