Čo je Aquafitness - Bike?

Mgr. Žaneta Csaderová, PhD., Národné športové centrum

Aquabike je súčasťou pohybového programu aquafitness, ktorý definujeme ako pohybové aktivity prevažne aeróbneho charakteru vykonávané vo vodnom prostredí, ktoré môžu byť sprevádzané hudbou. Špecifikum tohto programu spočíva v spojení spiningu a cyklistiky vo vodnom prostredí. Základom je špeciálny vodný bicykel vyrobený väčšinou z ocele INOX a ďalej upravovaný elektrolytickým leštením, vďaka čomu sa predlžuje životnosť tohto výrobku. Umiestnený je v bazéne s optimálnou teplotou pre aeróbne cvičenie, čo je 26 - 28°C. Ak by sme cvičenie viedli v zdravotnej zóne, teplota vody by mala byť okolo 30 - 32 °C.

Aquabike program je novou športovou novinkou, ktorá by si mohla získať mnoho priaznivcov z radov žien aj mužov. Aqua Fitness® Bike je vlastníctvom Aqua Fitness Academy® Romany Mlčochovej a sú chránené autorskými právami.

Vďaka fyzikálnym vlastnostiam vody (hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, odpor vody, tepelná vodivosť) majú blahodarný vplyv na chrbticu, kĺby, krvný tlak alebo artritídu. Preto tento program môžeme odporučiť nielen kondične zdatným zdravým klientom rôznych vekových kategórií, ale aj zdravotne oslabeným, obéznym alebo klientom s poúrazovým stavom. Je to energeticky vysoko účinné cvičenie vo vode. Prostredníctvom tohto cvičenia rozvíjame kondičné schopnosti (kardiorespiračnú vytrvalosť, svalovú vytrvalosť, kĺbovú pohyblivosť) a čiastočne aj koordinačné schopnosti (rytmická, rovnováhová). Nadľahčenie vlastnej váhy a účinné chudnutie ocenia hlavne klienti s nadváhou a obézni. Voda pri jazde na bicykli ochladzuje, a tým znižuje riziko prehriatia, alebo nadmerného potenia pri výkone. Vplyvom turbulencie vo vode masírujeme jednotlivé časti končatiny, čím sa zbavujeme celulitídy a postupne si účinne tvarujeme postavu. Aquabike program pozitívne ovplyvňuje celkový psychický stav klienta. Voda zakrýva všetky fyzické nedostatky a zbavuje Vás hanblivosti, predstavuje možnosť sociálnej a spoločenskej komunikácie, pozitívne prežitie vodného prostredia, zbavuje Vás stresu po ťažkých pracovných dňoch.  

Hodiny Aquabiku nie sú vhodné pre osoby s bolestivou dnou, epileptickými záchvatmi, rizikovým tehotenstvom, zápalmi obličiek a močových ciest, s atopickým ochorením kože. Všetky ochorenia a  zdravotné oslabenia by mali byť pred návštevou prvej hodiny aquabiku prekonzultované s lekárom.
 
Ako vyzerá hodina Aquabiku

Cvičebná hodina trvá 50 min.

Ako pri každom cvičení začíname rozcvičkou Warm up I (5 min.). Aktivujeme veľké svalové skupiny, v rámci mobilizácie a zahriatia svalov, kĺbov a väzov. Osvojujeme si základné techniky šliapania, dýchania v kombinácií s prvkami z Aquafitnesu. Nasleduje Warm up II (1/2 min.) dynamické pretiahnutie. Znamená to šliapanie vzad t.j. spätný chod k pretiahnutiu svalov dolných končatín, šliach a kĺbov pred samotnou pracovnou časťou hodiny.

Hlavná pracovná časť(38 – 40 min.)

Vzhľadom k fyzikálnym vlastnostiam vody a odlišným kineziologickým účinkom na zaťažované svalové skupiny pri jazde na bicykli využívame 5 základných pozícii pri šliapaní. Sú to pozícia v sedle 1, pozícia v sedle 2, pozícia zo sedla 3, pozícia mimo sedla 4, pozícia mimo sedla 5. Kombináciou týchto pozícií pri šliapaní a držaní riadidiel na bicykli nacvičujeme správne dýchanie, správnu techniku šliapania (kruhové šliapanie s odporom, revers šliapanie – spätný chod, šliapanie v náklone – pri zmene roviny alebo osi tela. Meníme rýchlosť šliapania v počte otáčok za min RPM (celé tempo, polovičné). Do hlavnej pracovnej časti zaraďujeme aj interval – šprint (1 min. max. šliapanie). Posilňovanie jednotlivých svalových skupín je taktiež súčasťou hlavnej pracovnej časti.

Ukľudnenie Cool Down(5 min)

Záver hodiny patrí strečingu. Strečing udržuje flexibilitu celého tela.
 

Pre účinné a viditeľné výsledky ovplyvňujúce zdravie a kondíciu klientov je vhodné navštevovať tieto hodiny pravidelne aspoň 2 x do týždňa. Na hodinách Aquabiku nájde cvičiaci vyvážený tréning, hudbu a motiváciu v jednom.

Dátum vydania: 2010