Sekcia: Školský šport

 

Čo je to Portál školského športu

 

Portál školského športu je jednotný informačný systém pre školské športové súťaže. Tu sa stretávajú údaje o štruktúre súťaží, o účastníkoch (školách, žiakoch) a ich výkonoch.

Informácie sú dostupné pre najširšiu verejnosťa ponúkajú prehľad nielen o výsledkoch a záujme o športy, ale aj o aktivite jednotlivých škôl, obcí, krajov, ...