Sekcia: Vzdelávanie

 

Deravé koše na ceste k nám

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Zrod basketbalu, hry pod deravými košmi, ako typickej telocvičnej hry, bol spätý s košmi, ktoré hneď neboli deravými a medzi pomôcky pri hre patril aj rebrík, ktorý poslúžil sprinfieldským študentom pri vyberaní lopty z uzatvorených košov. Bývali nimi košíky od rýb či ovocia. Ani lopta nebola špeciálne basketbalová, hrávalo sa s futbalovou, dokonca aj s vajcovitou ragbyovou. Pôvodný názov hry Naismithball, pomenovaný podľa svojho stvoriteľa Jamesa Naismitha sa neujal, zmenil ho sám objaviteľ a pomenoval hru logicky – basketball (basket – kôš, ball – lopta). Písal sa rok 1891, onedlho vyšli prvé pravidlá a hre sa začali venovať aj americké ženy. V roku 1904, keď sa olympijské hry konali na americkom kontinente v Saint Louis, bol basketbal premiérovo svetu predvedený vtedy iba ako ukážkový šport.


Zakladateľská osobnosť basketbalu v Bratislave Ján Kopal (v klobúku)

Európa vzhliadla prvé zápasy v roku 1913. Na starom kontinente patria priekopnícke zásluhy Francúzsku, Taliansku a Švajčiarsku. V Československu sa objavil po skončení prvej svetovej vojny, v roku 1919, aj keď existuje ojedinelá prekvapivá správa o basketbalových ukážkach v českom Vysokom Mýte ešte v roku 1897. Premiéru na Slovensku mal basketbal v žilinskej YMCA, ktorá usporiadala pri vojenskom domove inštruktorský kurz amerických hier. Jeho etablovanie a šírenie po Slovensku nebolo priamočiare, skôr ťažkopádne a pomalšie aj vzhľadom na nedostatkové a nákladné špecifické zariadenie, špeciálne lopty i basketbalovú negramotnosť. Tú mali „vymazať“ práve  „ymkárske“ kurzy amerických hier.

Najstaršia praktická podoba košíkovej, ako basketbal nazývali pionieri spod deravých košov na Slovensku,  patrí Banskej Bystrici v roku 1921. Pod Urpínom zaznamenali tamojší basketbalisti senzačný úspech v podobe zisku majstrov „Republiky československej“ YMCA v roku 1924, pričom primát v ďalších dvoch rokoch obhájili. Veľmi dôležitý moment pre rozvoj tejto hry na Slovensku predstavovalo organizovanie letných táborov YMCA bratislavskou ústredňou. Takýmto spôsobom sa basketbal šíril do rôznych našich končín. Prvý letný tábor sa uskutočnil v roku 1922 v Oravskom Podzámku, a práve v tomto roku sa basketbalová hra po prvý raz dostala do hlavného mesta Slovenska. Bol to zákonitý proces, ale najväčšia zásluha patrí v tomto smere zakladateľskej osobnosti hry v Bratislave Janovi Kopalovi. Tento tajomník YMCA v rokoch 1922 až 1928 spoločne s F. M. Marekom stál aj pri vydaní prvých basketbalových pravidiel vydaných v Československu v roku 1921. Práve Marek sa stal o dva roky neskôr predsedom Československého basketbalového zväzu. V polovici 20. rokov 20. storočia mal zväz okolo sto členov v desiatich kluboch a situácia sa začala meniť k lepšiemu až na prelome 20. a 30. rokov, kedy sa na západ od rieky Morava začali hrávať pravidelnejšie súťaže. Je potrebné pripomenúť, že hra pod deravými košmi práve pre svoju špecifickosť spojenú s nedostatkom telocviční, nedostatkom finančných prostriedkov a materiálneho vybavenia i nedostatkom osôb znalých basketbalového umenia, teda odborníkov, sa nestala v období trvania I. Československej republiky u nás takým rozšíreným športom ako napríklad volejbal a jeho centrami sa stali iba väčšie lokality a strediská, hlavne tie „ymkárske“.

Bratislava bola v spomínanom roku 1922 bez telocvične a funkciu strediska skromne začínajúceho basketbalového ruchu v meste plnila Medická záhrada svojimi novovybudovanými ihriskami Akademickou YMCA. Tu sa popri tenistoch a volejbalistoch snažili prezentovať svoje priekopnícke snaženia aj prví basketbalisti. Pohľad na basketbalové ihrisko a dianie na ňom neposkytoval ešte dojem dynamickej hry plnej neľútostných súbojov a presnej streľby s dodržiavaním taktických pokynov trénera. Takáto funkcia ešte neexistovala, mužstvu „šéfovali“ starší, skúsenejší hráči, ale ani tí zatiaľ neovládali prvky driblingu či efektné zakončenie v podobe dvojtaktu.  Ten ale údajne predviedli na území Československa prvýkrát Američania až v roku 1929. Jednoducho, aby sa „basketbalové veci“ pohli, bolo treba prekonať počiatočné prekážky, veď hráčov pribúdalo, záujem rástol, a pre úplné začiatky hry bolo príznačné, že najviac uchádzačov o ovládnutie basketbalového kumštu sa našlo v radoch stredoškolských študentov.  


Dátum vydania: február 2017