Diagnostika silových schopností

Diagnostické zariadenie Fitrodyne

Test maximálneho výkonu, silového gradientu, indexu únavy pri tlaku na lavičke
Test maximálneho výkonu, silového gradientu, indexu únavy pri príťahu na lavičke
Test maximálneho výkonu, silového gradientu, indexu únavy pri drepe s činkou
Test maximálneho výkonu, silového gradientu, indexu únavy pri špecifických pohyboch (testovanie v podmienkach  daného športového odvetvia)Diagnostické zariadenie výskokový ergometer

Anaeróbne alaktátové schopnosti
Anaeróbne laktátové schopnosti
Nepriame posudzovanie pomeru typu svalových vlákien
Posudzovanie indexu únavy