Sekcia: Vzdelávanie

 

Diagnostika trénovanosti v podmienkach NŠC

Žaneta Csáderová, Peter Lopata, Lukáš Lengvarský, Jana Pelikánová, Národné športové centrum

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov Slovenskej republiky. V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabezpečiť všeobecnú starostlivosť o športovcov s cieľom zvýšiť ich športovú výkonnosť a dosiahnuť hodnotné športové výkony na najvyšších domácich a zahraničných športových podujatiach v jednotlivých športových odvetviach. Po nedávnych zmenách v organizačnej štruktúre centra bolo vytvorené nové odelenie podporného tímu, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovať diagnostiku trénovanosti  športovcov zaradených v NŠC, ale aj športovcov iných rezortov a reprezentácií prostredníctvom uzatvorených projektov. Oddelenie podporného tímu momentálne tvoria štyria diagnostici, fyzioterapeut, kondičný a atletický tréner. Externe spolupracujeme s medicínskym zariadením Sportmed, ktoré v prípade potreby, zabezpečí lekára k testovaniu športovcov na pracovisku NŠC.

V prípade športov, ktoré majú isté miestenky na XXII. ZOH 2014 v Soči, NŠC spolupracuje s bežeckým lyžovaním, alpským lyžovaním, biatlonom, sánkovaním, ľadovým hokejom a  krasokorčuľovaním. Každá testovacia batéria pre daný šport vyplýva zo štruktúry príslušného  športového výkonu, materiálnych podmienok NŠC a požiadavok konkrétneho športu, resp. trénera.

NŠC už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s bežeckým lyžovaním a našou ženskou ikonou v tomto športe – Alenou Procházkovou. Alena tento rok absolvovala cyklus testovaní v jednotlivých fázach športovej prípravy. Testy boli zamerané na funkčnú zdatnosť srdcovocievneho systému a vytrvalostných schopností, silové parametre dolných končatín, základné antropomotorické charaktriestiky, fyzioterapeutické vyšetrenie a videoanalýzy techniky. Spiroergometrické vyšetrenia sa od tohto roku začali vykonávať v dvoch špeciálnych režimoch. Testami prešla väčšina juniorských i seniorských pretekárov vybraných úsekom bežeckého lyžovania patriaceho pod Slovenskú lyžiarsku asociáciu. Testy pozostávali z nasledovných vyšetrení: 1. spiroergometrické vyšetrenie vykonávané na bežiacom páse s paličkami s postupne zvyšovaným sklonom (až po 25°) a rýchlosťou. 2. spiroergometrické vyšetrenie na bežkárskom trenažéri (Thorax trainer) zameraným hlavne na prácu horných končatín.
 

Týmito testami sa aspoň z časti približujeme špecifickému zaťaženiu pretekárov a posúdenie funkčnosti jednotlivých systémov je tak pre športovú prax objektívnejšie. 

Ďalším športom, s ktorým NŠC spolupracovalo úspešne aj v minulosti, je biatlon. V roku 2013 prebiehala spolupráca so ženskou reprezentáciou. Okrem základných funkčných vyšetrení  športovkýň, ktoré sú zaradené v NŠC, sme za pretekárkami vycestovali trikrát do Osrblia, kde bol realizovaný test laktátovej krivky na kolieskových lyžiach na asfaltovom povrchu. Tento komplexný diagnostický test je zameraný hlavne na zhodnotenie stavu vytrvalostných schopností v jednotlivých fázach prípravy.

Športovci z úseku alpského lyžovania absolvovali  v NŠC antropometriu, ktorú vykonávame  s pomocou analyzátora telesného zloženia In Body.  Silové parametre sme  posudzovali  zariadením FiTRO Dyne (FITRONIC) , resp. Myotest v sérii na zistenie výkonového maxima a v sérii zameranej na vytrvalosť v sile. Ďalším tradičným testom silových a anaeróbnych schopností, ktorý bol použitý, je Wingate test dolných a  horných končatín.

Novinkou v spektre športov, s ktorými spolupracujeme, bolo sánkovanie, ktoré prejavilo záujem o testovanie. Projekt bol realizovaný v dvoch obdobiach (jún a október). Špecifickosť daného športu je pre diagnostiku kondičných schopností, resp. schopností,  ktoré rozhodujú o výkonnosti športovca komplikovaná. V podmienkach nášho centra bola sústredená pozornosť na antopometriu  a silové schopnosti horných končatín a to prostredníctvom nasledovných testov: 1. séria so zvyšujúcou sa záťažou v tlaku a príťahu na vodorovnej lavici; 2. plyometricky vykonývané kľuky s letovou fázou horných končatín na odrazovej platni – FiTRO Jumper (FITRONIC); 3. 30-sekundový test horných končatín (Wingate) na kľukovom ergometri (TECHNOGYM).

Všetci športovci absolvovali u fyzioterapeuta diagnostiku pohybového aparátu s použitím počítačového programu  MFK. Od každého športovca testovaného v zariadení NŠC je vyžadovaná platná preventívna lekárska prehliadka (PLP ) od telovýchovného lekára. Momentálne nás teší veľký záujem rôznych športov o naše služby športovej diagnostiky a dúfame, že aj táto spolupráca prispeje k hodnotným športovým výkonom našich športovcov.
 

Dátum vydania: 27. november 2013