Diagnostika vytrvalostných schopností

Športová diagnostika aeróbnych schopností

Laktátová krivka (beh, plávanie, bicykel, veslovanie, kanoistika, bežecké lyžovanie, atď. resp. trenažér)
Možnosť doplniť o laktátový spád - úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania laktátu z kapilárnej krvi po skončení testu laktátovej krivky)Spiroergometria
na bicyklovom, bežeckom, veslárskom, pádlovacom a lyžiarskom trenažéri
Možnosť doplniť o laktátový spád - úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania laktátu z kapilárnej krvi po skončení testu) 

 

Test maximálneho aeróbneho výkonu
na bicykli, pri behu, plávaní, veslovaní, kanoistike, bežeckom lyžovaní atď.
Schopnosť pracovať na úrovni výkonu na maximálnej spotrebe kyslíka - VO2max
Možnosť doplniť o laktátový spád - úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania laktátu z kapilárnej krvi po skončení testu maximálneho aeróbneho výkonu)
 
Test anaeróbneho prahu (ANP) na bicykli, pri behu, plávaní, veslovaní, kanoistike, bežeckom lyžovaní atď.
Schopnosť pracovať na úrovni anaeróbneho prahu

Športová diagnostika anaeróbnych schopností

Wingateský test na bicykli (30 sekundový test)

Wingateský test – ruky

Zistenie anaeróbnych schopností 

Zistenie indexu únavy - posúdenie pomeru rýchlych svalových vlákien ku pomalým svalovým vláknam - predpoklad pre silovo-rýchlostné športy
Možnosť doplniť o laktátový spád - úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania laktátu z kapilárnej krvi po skončení Wingateského testu)