Dokumenty na stiahnutie

Portál na podávanie žiadosti, používateľská príručka

Intranetová časť ISŠ, používateľská príručka

Import súborov do ISŠ, používateľská príručka

Príprava importných súborov, používateľská príručka

Importný súbor, RFOS_ID

Importný súbor, RFOS_Doklady

Importný súbor, RFOS Činnosti

Importný súbor, RPOS_ID

Importný súbor, RPOS_Činnosti


INTEGRAČNÉ ROZHRANIA

Dokumentácia k integračným rozhraniam pre zväzy

Codebook: codebook.wsdl, codebook.xsd, codebook_1.wsdl, codebook_1.xsd, codebook_1_2.xsd, wsdl report

Company: CompanyImport.wsdl, CompanyImport.xsd, CompanyImport_1.wsdl, CompanyImport_1.xsd, CompanyImport_1_2.xsd, CompanyImport_1_2_3.xsd, CompanyImport_1_2_3_4.xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5.xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5_6.xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5_6_7.xsd, wsdl report

Person: PersonImport.wsdl, PersonImport.xsd, PersonImport_1.wsdl, PersonImport_1.xsd, PersonImport_1_2.xsd, PersonImport_1_2_3.xsd, PersonImport_1_2_3_4(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4.xsd, PersonImport_1_2_3_4_5.xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6.xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7.xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7_8.xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7_8_9.xsd, wsdl report(2)

XSD
Codebook: Codebook(1).xsd, Codebook_1(1).xsd, Codebook_1_2(1).xsd

CodebooksSAMPLE: GetSportDisciplineListRequest, GetSportDisciplineListResponse, GetSportListRequest, GetSportListResponse

Company: CompanyImport(1).xsd, CompanyImport_1(1).xsd, CompanyImport_1_2(1).xsd, CompanyImport_1_2_3(1).xsd, CompanyImport_1_2_3_4(1).xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5(1).xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5_6(1).xsd, CompanyImport_1_2_3_4_5_6_7(1).xsd

CompanySAMPLE: CompanyActivityRequest, CompanyActivityResponse, InsertRequest, InsertResponse, UpdateRequest, UpdateResponse - permissions, UpdateResponse

Person: PersonImport(1).xsd, PersonImport_1(1).xsd, PersonImport_1_2(1).xsd, PersonImport_1_2_3(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4(2).xsd, PersonImport_1_2_3_4_5(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7_8(1).xsd, PersonImport_1_2_3_4_5_6_7_8_9(1).xsd

PersonSAMPLE: InsertRequest(1), InsertResponse (1), PersonActivityRequest, PersonActivityResponse, SaveCompetenceRequest, SaveCompetenceResponse, UpdateRequest(1), UpdateResponse - Inaccesible, UpdateResponse(1)