Dokumenty o činnosti organizácie

Sprístupňujeme Vám Kontrakty so zriaďovateľom, Plány hlavných úloh, Správy o činnosti organizácie a Výročné správy organizácie v jednotlivých kalendárnych rokoch, ako ďalšie  sprístupňované informácie o našej organizácii.

Štatút NŠC, MŠVVaŠ SR, 1. 1. 2018 (viac...)

Štatút NŠC, MŠVVaŠ SR, 3. 7. 2017 (viac...)

Štatút NŠC, MŠVVaŠ SR, 17. 9. 2012 (viac...)

Štatút NŠC, MŠ SR, 1. 1. 2004 (viac...)

Zriaďovacia listina NŠC, 1. 1. 2004 (viac...)


Rok 2018

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2018

Rozpočet NŠC v roku 2018

Rok 2017

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2017

Rozpočet NŠC v roku 2017

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2017

Rok 2016

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2016

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2016

Rok 2015

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2015

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2015

Výsledky športovcov NŠC 2015

Rok 2014

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2014

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2014

Výsledky športovcov NŠC 2014

Výročná správa NŠC za rok 2014

Rok 2013

Výročná správa NŠC za rok 2013

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2013

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2013

Výsledky športovcov NŠC 2013

Rok 2012

Výročná správa Národného športového centra

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2012

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2012

Prehľad čerpania rozpočtu podľa jednotlivých projektov

Výsledky športovcov

Rok 2011

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2011 (text) 

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2011 (príloha)

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2011

Výročná správa za rok 2011

Prehľad čerpania rozpočtu podľa jednotlivých projektov (príloha č. 1)

Výsledky športovcov (príloha č. 2)


Rok 2010

Plán hlavných úloh Národného športového centra na rok 2010

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2010

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia NŠC za obdobie do 31. 12. 2010

Výročná správa NŠC za rok 2010

Výsledky športovcov NŠC v roku 2010
 

Rok 2009

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2009

Plán hlavných úloh Národného športového centra na rok 2009

Výročná správa Národného športového centra za rok 2009
 

Rok 2008

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2008

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia Národného športového centra za obdobie do 31.12.2008

Výročná správa Národného športového centra za rok 2008
 

Rok 2007

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2007 

Správa o výslekoch rozboru hospodárenia Národného športového centra za obdobie do 31.12.2007

Výročná správa Národného športového centra za rok 2007

 
Rok 2006

Kontrakt so zriaďovateľom pre rok 2006

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia Národného športového centra do 31.12.2006

Výročná správa Národného športového centra za rok 2006

 
Rok 2005

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2005 

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia Národného športového centra za obdobie do 31.12.2005

Výročná správa Národného športového centra za rok 2005

 
Rok 2004

Kontrakt so zriaďovateľom na rok 2004

Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia za obdobie do 31.12.2004

Výročná správa Národného športového centra za rok 2004