E-Športinform

Obsah aktuálneho čísla 02/2021

1) Zlepšujúca sa pandemická situácia umožňovala aj zlepšenie športového vyžitia
2) Ak hry zvládneme úspešne, každý bude víťaz
3) Koncept LTAD v kontexte slovenského športu
4) Moderný štadión ako centrum udržateľného rozvoja
5) Rozhovor s Ladislavom Križanom
6) Zahraničné skúsenosti s tvorbou databázy športovej infraštruktúry
7) Výzva na predkladanie žiadostí z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
8) Technologický doping (...áno,či nie?)
9) Play volleyball, grow with it
10) E-vzdelávanie v športe - live stream NŠC
11) Zaujímavosti z medzinárodného diania v športe
12) Žena a šport - dlhá cesta k emancipácii
13) Aktuálny adresár zväzov




Predchádzajúce čísla časopisu:

2021

     
2020

               
2019

                

2018

               


2017