E-Športinform

Obsah aktuálneho čísla 03/2018

1) Pohľad na vybrané zahraničné skúsenosti s výstavbou športovej infraštruktúry
2) Športové zariadenia a samospráva
3) Databáza športovej infraštruktúry
4) Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania
5) Postrehy na tému plaveckej infraštruktúry nielen na Slovensku
6) Rozhovor s Róbertom Petriskom
7) Osud olympijského štadióna v Londýne
8) Tínedžerská olympiáda
9) Prvá klopená dráha medzníkom
10) Keď vyšlo prvé číslo mesačníka Ruch bratislavskej Ymky
11) Aktuálny adresár zväzov
Predchádzajúce čísla časopisu: