E-Športinform

Obsah aktuálneho čísla 02/2018

1) Sport Event Denmark
2) Slovensko sa pripravuje na hokejový sviatok
3) Glasgow privíta Európske šampionáty 2018
4) Svetový pohár v atletike 2018
5) Rozhovor s Jurajom Minčíkom
6) SOV ako strešná organizácia slovenského športu?
7) Novinky oddelenia diagnostiky NŠC
8) Eurobarometer 2017
9) Riadiace páky slovenskej telovýchovy v Československu po roku 1945
10) Keď vyšlo prvé číslo týždenníka Športový týždeň
11) Informačný systém športu - oznam pre národné športové zväzy
12) Aktuálny adresár zväzov
Predchádzajúce čísla časopisu: