E-Športinform

Obsah aktuálneho čísla 02/2019

 1) Postrehy na tému cyklistickej infraštruktúry
        2) Komentár k projektu NCC
        3) EYOF 2021 v Banskej Bystrici
        4) Európske športové fórum 2019
        5) ENGSO schválilo strategický plán na roky 2020-2023
        6) Rozhovor s Petrom Tarcalom
        7) Erasmus+ pre oblasť športu
        8) FATE - slovenská účasť v projekte Erasmus+
        9) Testovanie pohybových predpokladov prvých a tretích ročníkov ZŠ
        10) Zaujímavosti z medzinárodného diania v športe
        11) Pozvánka do sveta vodných nýmf
        12) Centenárium belasého fenoménu (II.)
        13) Adresár športových zväzovPredchádzajúce čísla časopisu:

2019


  


2018

               


2017