Sekcia: Vzdelávanie

 

Empatia v londýnskom ovzduší

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Hry XXX. olympiády v Londýne, podobne, ako každé predchádzajúce, ušli rýchlo – mnohým až príliš, s krásnou nostalgiou a trvalými dojmami. Celý svet obdivoval skvelé výkony športovcov a úžasnú atmosféru prostredníctvom televíznych obrazoviek, ale celý svet obdivoval športovcov z celého sveta aj priamo v dejisku hier. Tí, ktorí Londýn navštívili v rozmedzí medzi 27. júlom až 12. augustom 2012 mali možnosť ochutnať a ponoriť sa do atmosféry priateľskosti, ústretovosti, nekonfliktnosti, pozitívnej energie. Napriek preľudneniu hlavného mesta Anglicka nebola intuícia preľudnenosti v mysliach ľudí, ako sa dalo vybadať, vôbec dominantná, naopak.  A s pribúdajúcimi dňami sa pocit istoty a dobrej nálady vplyvom kvalitnej organizácie hier znásoboval a pravdepodobne zasiahol aj tých, ktorí skúsili aj zapochybovať. Z ľudí na uliciach a v parkoch vyžarovala radosť prejavovaná emotívnymi drobnosťami a všeobecnou komunikatívnosťou. Ani netreba dodávať, že výsostne pozitívnou.

Usporiadatelia mali koncepciu „nabitého Londýna“ naozaj premyslenú, zmätky sa neudiali, realizácia práce s davom bola veľmi racionálna a efektívna. Tých sedemdesiattisíc dobrovoľníkov bolo pripravených a ochotných pomôcť každému a vždy, všetci milí, usmiati, so zmyslom pre odľahčenie so štipkou humoru. Nielen v okolí športovísk a na nich, ale aj v metre, na uliciach a námestiach či krásnych londýnskych parkoch. Vťahovali účastníkov olympijského sviatku zo všetkých kontinentov do prostredia plného pozitívnych emócií či dialógu bez obáv. Nemuseli sa takto do ničoho siliť, ani oni, ani návštevníci. Vo svojom jednotnom fialovom oblečení pôsobili prirodzene, nenútene a isto. Reciprocita prichádzala automaticky aj z druhej strany – návštevníckej a opäť v pozitívnej forme. Incidenty, nevraživosť či neochota boli v tých dňoch Londýnu cudzie.

             

Mnohých možno prekvapila konštantne dobrá nálada londýnskych policajtov, ktorí si popri obdive a rešpektu dovolili prekvapivo originálne humorné vsuvky spojené s komunikačnou ústretovosťou a prirodzenosťou, pričom si ale udržovali svoje postavenie, ktoré vyplývalo z ich funkcií a poslania. A rešpekt si udržiavali aj všadeprítomní vojaci, ktorých poslanie v dnešnej dobe na podujatiach takéhoto charakteru je všetkým jasné. Ani im nechýbal zmysel pre kreativitu, snaha pomôcť, nebyť iba tým nutným zlom, bez ktorého to vzhľadom na súčasné dianie, už asi nepôjde.

Aj tak by sa to dalo povedať: akoby boli všetci so všetkými priatelia, ktorí sa poznajú a ktorí si rozumejú. Atmosféra harmónie bola obrovskou prednosťou londýnskej olympiády. Hry sa stali oslavou športu, ale zároveň oslavou priateľstva. Nebolo predstierané, pretvárka by tu bola smiešna a zbytočná.


Dátum vydania: 2012