Európsky týždeň športu klope na dvere

Bratislava, 12. 9. 2017 (NŠC) - „Teší ma aktívna spolupráca Národného športového centra, koordinátora po minulom roku v poradí druhého ročníka Európskeho týždňa športu za sebou a Európskej komisie. Jednoznačnou prioritou zostáva motivovať deti k pohybu, k športovaniu, pričom výkonnosť nie je na prvom mieste. Pozývame všetkých do pohybu a aj tento rok dúfam v pozitívne výsledky pri realizácii hlavnej myšlienky #Be Active.“Tieto slová zazneli z úst riaditeľa Národného športového centra Borisa Čavajdu, ktorý zároveň privítal na pôde NŠC protagonistov, hostí a zástupcov tlače a médií.

Ingrid Ludviková, zástupkyňa Európskej komisie v SR uviedla, že „23. až 30. septembra 2017 sa bude hýbať celá Európa a dôvod je prostý – šport je zdravý. Veď starý kontinent i Slovensko nie sú na tom, práve čo sa pohybu týka, dobre. Až 41% Slovákov vôbec nešportuje!“ Vo svojom príhovore vyzdvihla veľmi dobrú spolupráce s NŠC i ambasádormi projektu.  Jana Škripková, projektová manažérka ETŠ pripomenula možnosť zaregistrovať sa ďalším záujemcom o koordinované pohybové aktivity prostredníctvom stránky www.tyzdensportu.sk(odkaz sa nachádza aj na stránke NŠC www.sportcenter.sk). Potešujúcou skutočnosťou je, že do ETŠ sa zapájajú ďalšie základné a stredné školy a dokonca aj materské školy. Dodnes bolo zaregistrovaných na stránke 380 podujatí a ďalšie sa chystajú. Príkladom môže byť chystaná akcia Športujúce mesto v petržalskom Sade Janka Kráľa. Spomedzi najaktívnejších krajov a lokalít patria k najiniciatívnejším Košice a Banská Bystrica. Zvlášť potešujúci je fakt, že najväčšou aktivitou hýria práve deti, veď do dnešných dní je do projektu zapojených približne 200 škôl na Slovensku.

Ambasádormi projektu sú dvaja skvelí slovenskí športovci, obaja členovia NŠC, vodná slalomárka Jana Dukátová, ktorá sa účastníkom tlačovej konferencie prihovorila prostredníctvom obrazovky vo svojom videopozdrave zo Španielska, kde sa nachádza na podujatí svetového pohára pred presunom do Francúzska na majstrovstvá sveta. Naša úspešná reprezentantka podčiarkla, že „šport je prospešný pre telo i myseľ a projekt  má poslanie plniť dôležitú úlohu pri pohybových aktivitách detí.“ Dodala, že situácia so samotným  pohybom detí na Slovensku je zlá, deti sa vyhýbajú pohybu, čomu treba zabrániť. V tomto smere môže projekt rozhodne pomôcť. A v podobnom duchu sa vyjadril aj druhý ambasádor, úspešný atlét – šprintér Ján Volko, ktorý chápe projekt ako realizovateľný impulz pre športovanie detí i dospelých, pričom sa zmienil v rámci medzinárodnej spolupráce aj o stretnutí ambasádorov z rôznych krajín Európy v Bruseli.

Eva Gažová, riaditeľka Special Olympics Slovakia poďakovala za možnosť byť súčasťou projektu aj pre deti s mentálnym postihnutím vo veku 2 – 12 rokov a tým pre nich získať možnosť viac športovať, čo je pre ne veľmi dôležité. „Vyboxuj si svoj sen“, taký názov nesie projekt Toma Kida Kovácsa, ktorý patrí takisto pod krídla celého projektu. Jeho filozofiu a poslanie stručne predstavil sám úspešný boxer a tréner. Tie sú totožné s mottom prezentovanej videoprojekcie: motivácia – odvaha – šport, ktorý má zvyšovať popularitu boxu ako športu na školách, aby box stratil nálepku strašiaka. Napokon, úspechy zverencov Kida Kovácsa sú svedectvom toho, že sa to dá.

30% slovenskej populácie, čo sa týka pohybu, nerobí nič. Je to alarmujúce číslo. Európsky týždeň športu so svojou širokospektrálnou ponukou pohybových aktivít je úžasnou motiváciou a príležitosťou zmeniť to. Práve o to ide, využiť šancu, zhodli sa všetci. Ten najzákladnejší cieľ je jasný: aby deti šport bavil.