Financovanie slovenského športu v roku 2015

Bratislava 12.2.2015 (Denník šport) - Zo štátneho rozpočtu na rok 2015 dostane z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež takmer 45 miliónov eur. Rovných 20 percent z tejto sumy činí špeciálna dotácia na výstavbu Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave. V porovnaní s vlaňajškom by si mal slovenský šport, ak nepočítame peniaze na NFŠ, polepšiť celkovo o 3,5 milióna eur.

Časť v článku Ministerstvo financií verzus NŠC sa venuje priamo financovaniu Národného športového centra:
Celková suma určená na Národný program rozvoja športu v SR na rok 2015 však bude vyššia ako suma určená pre sekciu športu. Pribudnú totiž financie pre Antidopingovú agentúru SR (ADA SR) a Národné športové centrum (NŠC).
"Kontrakty pre NŠC a antidopingovú agentúru budeme schvaľovať na porade 17. februára. Rozpočet ADA SR by mal byť identický s minuloročným, len je doň premietnuté jednopercentné krátenie, " vraví šéf sekcie športu. Vlani pracovala ADA SR s rozpočtom necelých 400-ticíc eur.
Problematické sú však financie pre NŠC, ktoré malo v roku 2014 k dispozícii takmer 1,5 milióna eur. Podľa rozhodnutia ministerstva financií by v NŠC malo dôjsť aj ku kráteniu mzdových prostriedkov. Ladislav Čambal: "Pracujeme však na všetkých frontoch, aby sme tomu zabránili."


Šéf sekcie športu na ministerstve školstva Ladislav Čambal bojuje za to, aby v NŠC nedošlo ku kráteniu mzdových prostriedkov.

Celý článok nájdete na stránkach Denníka šport v téme dňa pod názvom Financovanie slovenského športu v roku 2015, strany 26, 27, 28 a 29.
Čítaj tu.