Sekcia: Vzdelávanie

 

Futbalová Bratislava v novom štáte

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Konkurencia vždy znamenala pokrok a platilo to aj vo futbale priekopníckeho štádia. Pred prvou svetovou vojnou fungovalo v Prešporku deväť futbalových klubov hrajúcich okresnú súťaž MLSz, už povojnové mesto Bratislava prechádzala aj  viditeľným zmenami futbalovými. 12. októbra 1919 vznikol Slovenský futbalový zväz, pomenovaný ešte stále bývalým úradným jazykom Uhorska – Szlovenszkói Sportegyesületek Szövetsége so skratkou SzLSz. Tento riadiaci orgán nebol prvým, vystriedal dovtedy krátko fungujúci Pozsonyi Sportegyesületek Szövetsége, známy aj pod menom Bund, ktorý bol založený ešte 3.februára rovnakého roka. Nový futbalový orgán SzLSz zaregistroval na Slovensku osemdesiatšesť klubov, pričom združoval futbalové subjekty bez národnostných rozdielov. Jeho členmi boli aj bratislavské kluby Ligety SC, VAS, PTE, PMTK, Törekvés, Makkabea SC, PULE, Terezváros SC či ŠK Mäsiarov a jeho predsednícky post zastával Gyula Morávek z PTE.


Pred zápasom PTE Bratislava - WAFC Viedeň na ihrisku v Petržalke, 1911


20. februára 1920 sa podarilo Josefovi Benešovi, Pražanovi žijúcemu v Bratislave od roku 1911 uskutočniť na druhý pokus svoj zámer založiť Bratislavskú futbalovú župu. Medzi jej prvými ôsmimi účastníkmi figurovalo aj mužstvo, ktoré symbolizovalo onú zmenu a zároveň nové smerovanie slovenského futbalu v nových podmienkach v novom štáte – I.ČsŠK Bratislava. Prvý československý športový klub Bratislava, teda I.ČsŠK, existoval v tom čase už desiaty mesiac. V marci 1919 sa stretli na Kuchajde tri osoby: riaditeľ Bratislavskej telegrafnej ústredne Antonín Humhal, riaditeľ Agrárnej banky v Bratislave Karel Helmuth a bratislavský policajný veliteľ Richard Brunner. V myšlienke založenia nového klubu sa zhodli okamžite. Sám Humhal si neskôr spomínal na túto udalosť takto: „Už z diaľky bolo vidieť na Kuchajde mnoho ľudí obklopujúcich niekoľko provizórnych ihrísk. Tam sa už veselo kopalo. Vtedy bolo v Bratislave niekoľko maďarských mužstiev a tiež vojaci mali svoje mužstvá dosť dobrej výkonnosti. Po zápase viezol ma domov kapitán Brunner a vycítil som cestou, že prejavuje značný záujem o šport a že by s povďakom uvítal myšlienku sústrediť českých a slovenských športovcov v samotný športový klub. Nebolo totiž do tej doby na Slovensku ani jedného slovenského klubu a Slováci, pokiaľ pestovali šport, boli roztrieštení v kluboch s maďarským vedením“.


Futbaloví priekopníci I. ČsŠK Bratislava, 1919


V Grajciarovom hostinci na Mariánskej ulici sa myšlienka budúceho klubu „ukula“ za prítomnosti už početnejšieho stavu nadšencov. Prípravný výbor zorganizoval ustanovujúce zhromaždenie na 3. mája 1919 v kaviarni Panónia. To bol dátum a miesto zrodu nového klubu, za predsedu ktorého zvolili kapitána Brunnera. Nasledujúce udalosti signalizovali, že historická udalosť nebola iba chvíľkovým rojčením skupinky nadšencov, ale rozhodnutím s cieľavedomým plánom a jeho rozumnou realizáciou. Stále aktívny hráč Josef Beneš dával dohromady hráčsky káder a dojednal prvého súpera a vonkoncom nie hocijakého. Stal sa ním vtedy najsilnejší bratislavský klub Vas és fémmunkások sport club, teda VAS. Prehra I.ČsŠK s kvalitným protivníkom bola pomerne lichotivá – 2:4, pričom už táto zápasová ouvertúra naznačila, že pri poctivom prístupe k futbalu a pri koncepčnom budovaní hráčskeho kádra nemusí byť „eška“ iba dopočtu. Práve naopak. A v tom čase hrávajúci chlapci v černeno-bielych i čisto bielych a potom aj modrých dresoch potvrdzovali prognózy od začiatku.
    
Svoje oprávnené ambície ukazovali futbaloví novici prvého slovenského klubu načas ešte na futbalovej Kuchajde, no už o pár týždňov po pripojení Petržalky k hlavnému mestu Slovenska zakotvili (budúci) belasí na pozemku pre hry školskej mládeže práve na pravom brehu Dunaja. Slovenský denník opisoval v retrospektívne ladenom príspevku Desať rokov slovenského športu v októbri 1928 „frontálny prechod eškárov“ do Petržalky autenticky: „Football sa hral najprv na Kuchajde, lebo Petržalka bola obsadená boľševikmi. Odvážny útok našich na most a Petržalku v lete 1919 bol veľmi významný pre prvý slovenský klub. Hneď po zahnaní boľševikov išli zakladatelia klubu na pravý breh Dunaja, kde Brunner prikázal klubu bývalé hrište pre mládež.“

Dátum vydania: jún 2016