Sekcia: Vzdelávanie

 

Fyziologický efekt vibračného cvičenia u bežnej populácie

MUDr. Vladimír Hostýn, MPH, MUDr. Andrea Herchelová, Mgr. Žaneta Csaderová,PhD., Mgr. Renata Jančušková, Národné športové centrum, Oddelenie výskumu a vývoja športu

Projekt testovania na vibračnom prístroji zahŕňal :

A)   Vplyv celotelovej vibrácie na prístroji XG 10 na zmeny dynamiky odbúrania laktátu po izokinetickej záťaži.
B)   Vplyv celotelovej vibrácie na prístroji XG 10 na zmeny hematologických, biochemických a niektorých hormonálnych parametrov.


Úvod
Celotelová vibrácia(CV) je typ cvičenia, ktoré nemá zvýšené nároky na priestor a v pomerne krátkom časovom intervale dokáže stimulovať svalové vlákna. V minulosti ruský vedec Vladimír Nazarov skúmal vplyv celotelovej vibrácie na kozmonautoch, ktorí po pobyte vo vesmíre výrazne stratili svalovú a kostrovú hmotu. V súčasnosti sú vibračné stroje využívané v oblasti fitness a welness. Možnosti využitia sú aj vo fyzikálnej terapii, rehabilitácií a v profesionálnom športe.

Doterajšie výskumy uskutočnené na špecializovaných pracoviskách priniesli so sebou zaujímavé závery pre využívanie vibračného prístroja pre populáciu s bežnou pohybovou aktivitou, ale aj pre profesionálnych športovcov. Uvádzame niektoré výskumy, ktoré boli realizované a potvrdzujú vplyv celotelovej vibrácie z hľadiska:

1)     okamžitého a krátkodobého, kde celotelová vibrácia priamo pôsobí na motorické jednotky a pod vplyvom vibrácií nastáva svalová kontrakcia. Z toho dôvodu sú svaly nabudené a môžu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, takže môžu produkovať viac sily. Avšak tento proces bude účinný iba vtedy, ak podnet nie je príliš intenzívny a nebude trvať príliš dlho, aby nevyvolal opačný efekt – únavu. Ďalším okamžitým účinkom je zlepšenie krvného obehu. CV mení hematologické, biochemické a niektoré hormonálne parametre. Podľa štúdie Bosco a kol. (2000) zmenili sa hodnoty kortizolu, ktoré klesali a naopak hodnoty testosterónu a rastového hormónu zaznamenali rast.

2)     dlhodobého, kde celotelová vibrácia má pozitívny vplyv na minerálnu hustotu kostí. Dlhodobé pôsobenie vibrácie sa využíva ako prevencia proti osteoporóze. Ďalšie práce uvádzajú zlepšenie rýchlosti v sile výkonu v šprinte. Lepšie výsledky možno dosiahnuť s CV v oblasti výbušnej sily (Delecluse et al. 2003, Torvinen, S. et al. 2002.) Ďalšie významné pozitíva oproti bežným tréningovým metódam sú minimálne zaťaženie celého tela a jednotlivých pasívnych štruktúr ako sú kosti, väzy a kĺby. A práve to je možné odporúčať osobám starším, s určitým typom ochorenia, poranenia a poruchou hmotnosti. Na druhú stranu, je to tiež veľmi vhodné pre profesionálnych športovcov, ktorí chcú podporiť a posilniť svoje svaly bez preťažovania kĺbov a zvyšok fyzického systému (Cochrane et al. 2005,  Mahieu et al. 2006 ) .

Experiment  sme vykonali  na prístroji Xg10 , ktorý nám zapožičala firma VIBRA MAX spol. s.r.o. , Bratislava. Nakoľko prístroj je odporúčaný do fitnes centier, ktoré navštevuje diferencovaná skupina ľudí, vybrali sme náhodnú skupinu netrénovaných osôb s rôznym stupňom fyzickej aktivity a rôzneho veku viac ako 25 rokov. Charakteristika skupiny je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
 

 

 

Bosco

 

NŠC 2010

 

 

vek (roky)

25,1 (4,6)

 

43,9 (13,2)

 

 

počet

14 M

 

5 M + 6 Ž

 

 

výška (cm)

177,4 (12,3)

 

177,2 (14,7)

 

 

hmotnosť (kg)

80,9 (12,9)

 

77,2 (23,1)

 

Účinok celotelového vibračného cvičenia na rôzne orgány uvádza viacero autorov. Cieľom pozorovania bolo zaznamenať možné zmeny po okamžitej a krátkodobej celotelovej vibračnej záťaži na nestabilnej plošine s preťažením 10 - 12G s frekvenciou 45Hz. Chceli sme doplniť výsledky experimentu autorov Bosco a spol.(2) z roku 2000. Sledovali sme jednorazový účinok 10 minútového cvičenia na rôzne vybraté parametre : hematologické, biochemické a niektoré hormonálne. Pozorovali sme aj zmeny dynamiky odbúrania laktátu po opakovanej izokinetickej záťaži.

V ďalších tabuľkách uvádzame zistené zmeny hematologických , biochemických a hormonálnych parametrov pred a po jednorazovej aplikácii celotelovej vibrácie na prístroji Xg120 . Hodnota parametrov je v jednotkách SI používaných bežne v praxi.
 

  

Krvný obraz

 

 

 

 

 

 

pred

po

zmena %

 

 

Le

5,92

5,95

0,5

 

 

Er

4,91

4,95

0,7

 

 

Hb

147,5

147,8

0,2

 

 

HTK

0,44

0,44

0,6

 

 

Tr

250

250

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochémia

 

 

 

 

 

 

pred

po

zmena%

 

 

glukóza

4,0

4,3

7,9

 

 

kreatinkináza

2,6

2,7

3,1

 

 

sodík

139,9

139

-0,7

 

 

draslík

4,2

4,4

4,5

 

 

chlór

100,9

100,8

-0,1

 

 

SID

43,2

42,6

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormóny

 

 

 

 

 

 

pred

po

zmena%

 

 

kortizol

388,1

320,3

-17,5

 

 

rastový hormón

6,7

7,5

12,2

 

 

testosterón

19,0

18,8

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosco

 

 

 

 

 

kortizol

682,0

464,0

-32,0

 

 

rastový hormón

6,2

28,6

361,3

 

 

testosterón

22,7

24,3

7,0

 

Sledovali sme zmeny hormonálneho stavu a podobne ako Bosco a spol sme zaznamenali pokles kortizolu ( pokles stresovej aktivity) a nesignifikantný vzostup rastového hormónu, na rozdiel od Bosca. Treba poznamenať, že sme zistili rôznorodú reakciu v správaní sa hormónov, čo môže byť ovplyvnené celkovým zdravotným stavom, vekom, pridruženými ochoreniami. Upozorňujeme na potrebu opatrnosti pri indikácii a interpretácii efektu vzhľadom na vek a zdravotný stav . Pri sledovaní spotreby kyslíka sme zaznamenali zvýšenie VO2 až na 4násobok kľudovej hodnoty a v prípade pridania aktívneho pohybu počas celotelovej vibrácie hodnoty laktátu viac ako 9 mmol/l !

Zoznam parametrov s výraznejšou zmenou po vibračnom zaťažení z hľadiska pohlavia a porovnanie % zmeny podľa pohlavia po vibračnom zaťažení uvádzame v ďalšej tabuľke.
 

 

ABS

Hb

Glu

CK

kortizol

GH

TST

 

 

M pred

160,6

4,2

3,3

364,1

0,25

19,0

 

 

Ž pred

136,5

3,6

2,1

408,1

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmena%

 

 

 

 

 

 

 

 

M

3,1

6,4

4,72

-4,19

166,9

4,71

 

 

Ž

-2,56

9,23

1,05

-27,35

102,6

 

 

Pre posúdenie ovplyvnenia dynamiky odbúrania laktátu po intenzívnej záťaži sme aplikovali tri 1,5 min záťaže celotelovej vibrácie na prístroji Xg 10 v 3.-8. po záťaži. Záťaž na izokinetickom ergometri v trvaní 3 x 8sek s maximálnym úsilím sme vykonali bez a s CV. Porovnaním sme zistili 10% väčší pokles hladiny laktátu medzi 10-20 min.po aplikácii vibračného podnetu. Vibračná záťaž bola tolerovaná dobre, takmer u každého sme zistili mravenčenie na predkoleniach popisované i v iných prácach, pripisované zvýšeniu periférneho prekrvenia, ktoré spontánne ustupovalo v priebehu niekoľkých minút. Nezaznamenali sme neprimerané reakcie tlaku krvi.

Myslíme si, že prístroj je pri dodržaní techniky cvičenia a zdravotných indikácií vhodným doplnkom rozvoja svalovej sily v náväznosti na hormonálne zmeny, nezaznamenali sme patologické zmeny krvného obrazu a bežných biochemických parametrov pri tomto type zaťaženia.

    Xg 10

Parametre:Motor: 1 AC Motor 700 Watt Sila: 3,2 KN Preťaženie: max. 12G Frekvencia: 20 - 50 Hz nastaviteľné v 5Hz krokoch Amplitúda: 2,210 až 4,650 mm Rozmery: 85 x 90 x 140 cm Vibračná plošina: 85 x 42 cm Výška plošiny: 16,5 cm Hmotnoťi: 72 KG
Nosnosť: 150 KG Časové intervaly behu: 30 sekúnd až 10 minút nastaviteľné po 30tich sekundách

Vlastnosti:
Virtuálny osobný tréner so 4 nastaviteľnými programami a ukážkami - horná časť tela, brušnú časť, spodná časť a celé telo .Odolné a ergonomicky tvarované držadlo navrhnuté pre optimálne pohodlie a bezpečnosť. Štart / Stop a Repeat ovládač umiestnený v spodnej časti prístroja pre pohodlie a bezpečnosť počas precvičovanie brušných partií. Vysoko kvalitný materiál tvorený extrémne odolnú liatinou. Izolovaná vibračné plošina, ktorá chráni pred šírením vibrácií na ovládacie prvky a podlahu - pre maximálnu účinnosť cvičenia. Tichý, vysoko výkonný motor, s možnosťou nastavenia postupného spustenia až do 3,2 kN. Dosahuje preťaženie až 12G.

 Vysoký výkon s preťažením vibrácií 12G ho predurčuje pre komplexnú škálu nasadenie a prístroj je vhodný aj pre tréning aktívnych športovcov. Na tréning starších osôb a rekonvalescencii odporúčame použiť gumovú podložku pre zníženie prenosu vibrácií.
Špičkové materiály a kvalitná konštrukcia umožňujú používanie XG10 aj vo
fitness centrách.


Literatúra

  • Delecluse C, Roelants M, Verschueren S.: Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training, Med Sci Sports Exerc. 2003 Jun;35(6):1033-41
  • Bosco C, Iacovelli M, Tsarpela O, Cardinale M, Bonifazi M, Tihanyi J, Viru M, De Lorenzo A, Viru A.: Hormonal responses to whole-body vibration in men, Eur J Appl Physiol. 2000 Apr;81(6):449-54
  • Cochrane D.J., Stannard S.R.: "Acute whole body vibration training increases vertical jump and flexibility performance in elite female field hockey players", British Journal of Sports Medicine, 2005, Vol. 39, S. 860-865
  • Mahieu NN, Witvrouw E, Van de Voorde D, Michilsens D, Arbyn V, Van den Broecke W: "Improving strength and postural control in young skiers: whole-body vibration versus equivalent resistance training", J Athl Train. 2006 Jul-Sep;41(3):286-93
  • Torvinen S, Kannus P, Sievänen H, Järvinen TA, Pasanen M, Kontulainen S, Järvinen TL, Järvinen M, Oja P, Vuori : Effect of four-month vertical whole body vibration on performance and balance.
  • Wikipedia, the free encyclopedia - Whole-body vibration (Internet). 2010(cited). Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Whole-body_vibration

Dátum vydania: 2010